Smary w sektorze spożywczym

ExxonMobil oferuje szeroką gamę środków smarnych do stosowanie w przemyśle spożywczym. Smary w sektorze spożywczym zarejestrowanych jako zgodne z normą NSF H1, a produkowanych z syntetycznych baz olejowych. Zapewniają one dodatkowe korzyści w postaci dłuższego czasu eksploatacji, obniżenia kosztów konserwacji oraz oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych.

Certyfikowane oleje i smary Mobil mogą być wykorzystywane nie tylko na linii produkcyjnej ale także w innych maszynach w zakładzie. Ogranicza to konieczność posiadania zapasów wielu różnych olejów i smarów oraz eliminuje ryzyko przypadkowego użycia środków smarnych nieodpowiednich dla przemysłu spożywczego we wrażliwych miejscach możliwego ich kontaktu z żywnością.

Środki smarne firmy ExxonMobil dla przemysłu spożywczego zarejestrowane jako zgodne z normą NSF H1 są stosowane nie tylko w celu ograniczenia ryzyka w przypadku wycieków. Zapewniają także maksymalną wydajność, długi okres eksploatacji urządzeń i ich bezproblemową pracę.

Oleje i smary Mobil dla przemysłu spożywczego zarejestrowane jako zgodne z normą NSF H1 są:

  • zgodne z wymaganiami FDA
  • zgodne z wymogami diet Kosher (Parve) i Halal (nie wszystkie produkty)
  • uniwersalne na liniach produkcyjnych jak i w innych zastosowaniach w zakładzie
  • opracowane w celu zapewnienia najwyższej efektywności smarowania.
Klasyfikacja środków smarnych według NSF International 

NSF jako międzynarodowy lider audytorów z zakresu przemysłu spożywczego wyznaczył standardy, które muszą być spełniane przez smary w sektorze spożywczym. Opracował też specjalną surową procedurę kontrolną, która m.in. weryfikuje zgodność danego produktu z amerykańskimi przepisami FDA czyli Food & Drug Administration. Certyfikaty NSF dla środków smarnych są akceptowane w przestrzeni międzynarodowej.

NSF H1

Środki smarne z certyfikatem NSF H1 dopuszcza się do stosowania w przemyśle spożywczym w sytuacjach, gdy może dochodzić tylko do przypadkowego kontaktu z żywnością czy pokrewnymi produktami spożywczymi. Akceptowalne zanieczyszczenie nie może przekroczyć 10 ppm (ang. parts per million). Środki smarne NSF H1 wolne są od metali ciężkich oraz czynników rakotwórczych czy mutagennych.

Mobil SHC Polyrex

Mobilgrease™ FM 101 i FM 222