Oleje silnikowe Delvac inne

Ekonomiczne oczekiwania branży transportowej w zakresie efektywnego smarowania stale rosną. Właściwą odpowiedzią na te potrzeby rynku jest stworzenie kompleksowej oferty olejów dla każdego rodzaju silnika. Doskonałym tego przykładem jest rodzina produktów Mobil Delvac. Dzięki zaawansowanym technologicznie pracom własnych ośrodków badawczo-rozwojowych ExxonMobil, oleje Mobil Delvac posiadają parametry, których oczekują nawet najbardziej wymagający klienci.

Systemy oczyszczania spalin

W ostatnich latach nastąpił zdecydowany postęp w dziedzinie konstrukcji silników samochodów ciężarowych, systemów oczyszczania spalin, w tym technologii filtrów cząstek stałych. Dla ich pełnego wykorzystania seria olejów silnikowych Mobil Delvac została specjalnie opracowana tak, aby zmniejszyć powstawanie osadów i szlamów, zminimalizować emisję sadzy. Pomaga też samochodom ciężarowym spełnić najnowsze normy dotyczące toksyczności spalin oraz utrzymać na optymalnym poziomie wydajność filtrów DPF. Powyższe zalety to jedynie niektóre z powodów, dla których producenci samochodów ciężarowych konsekwentnie wybierają technologię Mobil Delvac.

Wzrost zainteresowania problematyką ekologiczną spowodował, że świat zaczął szukać rozwiązań ograniczających negatywny wpływ ludzi na środowisko naturalne. Odpowiedzią przemysłu motoryzacyjnego było wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej norm emisji spalin EURO. Normy te określają dopuszczalną emisję tlenków azotu, węglowodorów, tlenków węgla oraz cząstek stałych. Chcąc spełnić te wymogi, samochody ciężarowe zostały wyposażone w filtry cząstek stałych DPF. Coraz mocniejsze silniki oraz coraz wyższe wymogi dotyczące emisji substancji szkodliwych podnoszą wymagania również względem olejów silnikowych. Dla producenta olejów silnikowych Mobil Delvac wprowadzenie norm EURO, a w konsekwencji zmian w konstrukcjach silników, oznaczało konieczność opracowania formulacji olejów niskopopiołowych o niskim poziomie popiołu siarczanowego (SA), fosforu (P) oraz siarki (S) – „low SAPS”.

Niskopopiołowe oleje silnikowe 

Na etykietach wybranych olejów silnikowych pojawiły się określenia LE (Low Emission) lub ESP (Emission System Protection). Tak oznaczone oleje, np. Mobil Delvac MX ESP 15W40, określa się mianem niskopopiołowych środków smarnych, przeznaczonych przede wszystkim do nowoczesnych silników spełniających coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Część oleju silnikowego przedostając się poprzez pierścienie tłokowe do komory ulega spalaniu. W efekcie powstaje sadza oraz zanieczyszczenia popiołowe, które mogą zatkać filtr, a nawet uszkodzić silnik. Oleje niskopopiołowe zmniejszają ilość osadów. Dzięki temu zapewniają lepsze warunki pracy silnika, wydłużając żywotność filtrów redukujących emisję spalin oraz żywotność samego silnika.

Wyzwania jakie stoją przed nowoczesnymi olejami silnikowymi do samochodów ciężarowych znacznie jednak wykraczają poza kwestie spełnienia norm EURO. Producenci silników wprowadzają do swoich konstrukcji kolejne udoskonalenia, na które olej silnikowy musi być przygotowany. Odpowiednia ochrona i wydłużone okresy pomiędzy wymianami to cechy mocno brane pod uwagę przy wyborze oleju. Jednym z wyznaczników jakości oleju są aprobaty i dopuszczenia wiodących producentów samochodów, o których producenci olejów informują na etykietach swoich produktów. Oleje silnikowe Mobil Delvac posiadają liczne aprobaty i spełniają wymagania producentów samochodów ciężarowych, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.