Mobilcut 210 New

Mobilcut 210 New jest wysokiej jakości koncentratem mikroemulsji przeznaczonym do przygotowania z wodą o twardości od 5 do 30°dH stabilnej przezroczystej emulsji do obróbki metali. Ze względu na stosunkowo niską zawartość oleju, produkt ten posiada dobre własności w zakresie czyszczenia, chłodzenia i cięcia, co czyni go szczególnie przydatnym w lekkiej i średnio ciężkiej obróbce skrawaniem i przy szlifowaniu.

Skład produktu Mobilcut 210 New powoduje, że jest on szczególnie zalecany do obróbki skrawaniem i do szlifowania żeliwa, gdzie pomaga zachować odpowiednią czystość narzędzia obróbczego.

Mobilcut 210 New – zastosowania

Obróbka metali żelaznych w centrach obróbczych i na pojedynczych obrabiarkach. Mniejsza ilość oleju w celu poprawienia zwilżenia i ochrony przed korozją Odpowiedni do obróbki i szlifowania żeliwa. Podczas obróbki stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, jednak nie będzie plamić obrabianych elementów.

Mikroemulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 20%. Optymalna twardość wody to zakres 5 – 30°dH, w eksploatacji stabilna będzie emulsja przygotowana z wody o twardości nawet 60°dH. Współczynnik refrakcji to 1,5.

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Lekkie stale stopowe – frezowanie, toczenie: 5-7%

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i płaskich: 5-7%

Mobilcut 210 New – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101                                                    Żółtawy, lekko mętny

Wygląd, emulsja 4.0% w wodzie 20°dH, AA.Lab.101                   Przeświecający

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042              190

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185                                   960

pH 4.0% w wodzie 20 °dH, DIN 51369                                          9,9

Dostępne opakowania: 20L, 208L