Mobil Gargoyle Arctic SHC Seria 200

Mobil Gargoyle Arctic SHC Seria 200 to w pełni syntetyczne oleje o najwyższej jakości, zaprojektowane specjalnie do użytku w sprężarkach chłodniczych i pompach ciepła. Stworzono je na podstawie bezparafinowych, syntetycznych, węglowodorowych olejów poliolifenowych (PAO) o wyjątkowej odporność na degradację termiczną/utlenianie. Dzięki naturalnie wysokim i stabilnym pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnikom lepkości i płynności w niskich temperaturach, nadają się do zastosowań w ciężkich warunkach eksploatacyjnych przekraczających możliwości wielu konwencjonalnych olejów mineralnych. Trudno rozpuszczają i mieszają się w powszechnie stosowanych chłodziwach, dzięki temu tworzą grubsze filmy smarne w obecności chłodziw pod ciśnieniem. Może to przyczynić się do zmniejszenia wycieków z uszczelnienia wału. Ich stabilność i niewielka lotność zmniejsza odgazowanie lekkich frakcji, co może się zdarzać konwencjonalnym olejom mineralnym. Oleje serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 mogą przyczynić się do zmniejszenia strat wywołanych tarciem i poprawić sprawność maszyn.

Zastosowania

Mimo, że oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Seria 200 są kompatybilne z olejami mineralnymi, mieszanie z nimi może powodować pogorszenie ich właściwości.

Typowe zastosowania podano poniżej:

  • Zastosowania komercyjne, przemysłowe i w pompach ciepła oraz okrętowe systemy chłodnicze
  • Zastosowania w komercyjnych, przemysłowych i domowych pompach ciepła
  • Zalecane zarówno dla sprężarek tłokowych, jak i obrotowych.
  • Zalecane do stosowania razem z następującymi chłodziwami: Amoniak i dwutlenek węgla
Specyfikacje i dopuszczenia
Oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200 spełniają lub przewyższają wymagania:224226E228230
FDA 21 CFR 178.3570XXXX

 

Oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200 są zarejestrowane wg wymagań:224226E228230
NSF H1XXXX
Nr rejestracji NSF123194133449138669123197