Mobilsol PM

Mobilsol PM jest syntetycznym płynem o wysokich właściwościach myjących i rozpuszczających (detergencyjno-dyspersyjnych), który po dodaniu do oleju w układach hydraulicznych, maszynach papierniczych oraz w innych systemach obiegowych ułatwia wydzielenie i utrzymanie w zawiesinie lepkich produktów utleniania oleju i zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. W ten sposób przyczynia się on do sprawnego oczyszczenia układów z osadów nagromadzonych przez dłuższy okres czasu w zbiornikach i rurach, co prowadzi do odzyskania pierwotnej sprawności działania systemu i zwiększonego zabezpieczenia sprzętu.

Mobilsol PM – zastosowania

Produkt ten powinien być używany według następujących instrukcji bądź też zgodnie ze wskazaniami obsługi technicznej firmy Mobil:

  • Wprowadzić Mobilsol PM do zanieczyszczonego systemu w ilości od 1% (do maks. 4%) w zależności od stopnia jego zabrudzenia.
  • Pozostawić roztwór Mobilsol PM w zużytym oleju przez 3 do 10 dni pracy układu, jednocześnie regularnie sprawdzając stan filtrów. Może być konieczne zastosowanie dodatkowych filtrów, jeśli wydzielenie dużej ilości osadów mogłoby wpłynąć na właściwe działanie systemu. Wskazane może być monitorowanie stanu oleju w celu obserwacji poziomu osadów gromadzących się w oleju.
  • Opróżnić jeszcze ciepły system, a następnie przepłukać małą ilością (ok. 10% lub mniej objętości systemu) świeżego oleju który ma być dodany.
  • Wymienić wszystkie filtry i wypełnić system świeżym właściwym olejem.

W przypadkach gdy producent pomp lub łożysk określa dopuszczalny poziom lepkości dla danej operacji, zmianę w lepkości spowodowaną dodatkiem Mobilsol PM należy obliczyć według tabeli domieszek. W niektórych przypadkach może być konieczne zmieszanie produktu Mobilsol PM z olejem o niższej lepkości przed wprowadzeniem go do stosowanego oleju.

Uwaga:
Nie używać produktu Mobilsol PM w układach sterowanych numerycznie lub w urządzeniach z serwozaworami bez uprzedniej konsultacji technicznej. Wprowadzenie za pośrednictwem mieszanki oleju/płynu rozpuszczonych nawet bardzo małych cząsteczek zanieczyszczeń we wszelkich układach zawierających czułe serwozawory może spowodować ich wadliwe funkcjonowanie. Przeczyszczanie systemów hydraulicznych zawierających serwozawory musi być przeprowadzone w ścisłej zgodności z instrukcjami producenta.

Mobilsol PM jest zalecany do użycia w następujących urządzeniach:
  • Oczyszczanie obiegu oleju w układach w trakcie eksploatacji: systemy smarowania w maszynach papierniczych, systemy hydrauliczne, otwarte systemy grzewcze działające do temp. 140°C, smarowanie przekładni i łożysk w systemach obiegowych ogólnego zastosowania.
  • W zamkniętych systemach grzewczych maksymalne temperatury robocze płynu są uzależnione od czasu wystawienia na działanie wysokich temperatur (na co mogą wpływać różnice w konstrukcji systemu, natężeniu przepływu itp). Aby zapewnić właściwe działanie, należy skonsultować się z producentem sprzętu. Ponadto, zalecane są następujące warunki: 1) utrzymanie przepływu turbulentnego w grzejniku przy wartości liczby Reynoldsa przekraczającej 10.000; 2) podjęcie działań (zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika) w celu zapobieżenia powstawaniu zlokalizowanych obszarów wysokiej temperatury strumienia, co może prowadzić do miejscowo podwyższonych temperatur powierzchni grzejnika, powodując termiczną degradację płynu; 3) stosowanie poduszki azotowej w celu zminimalizowania ekspozycji płynu na tlen i powstawania związków utlenionych.
  • Oczyszczanie części maszyn, przekładni i łożysk przy pomocy szczotki lub przez zanurzenie

Dostępne opakowania: 20L