Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH jest w pełni syntetycznym środkiem smarującym opracowanym specjalnie do wykorzystania w sprężarkach chłodniczych stosowanych w wysoko wydajnych zakładach, gdzie używa się amoniaku jako środka chłodniczego. Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC 68 NH został sformułowany na bazie bezparafinowych syntetycznych węglowodorów ciekłych typu polialfaolefiny (PAO) oraz syntetycznych alkilobenzenowych olejów bazowych o wyjątkowo dużej odporności na degradację termiczną/oksydacyjną. Nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych olej Mobil Gargoyle Arctic SHC 68 NH redukuje tworzenie szlamu i osadów. W przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do problemów z zaworami, cofaniem oleju i zatykaniem filtrów.

Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH zalecany jest do smarowania cylindrów i łożysk w układach chłodniczych. Dotyczy to standardowych sprężarek tłokowych i śrubowych wykorzystujących amoniak jako czynnik chłodniczy. Może mieć zastosowanie w przemyśle spożywczym w tłokowych i śrubowych sprężarkach chłodniczych o dużych rozmiarach do przygotowania i mrożenia żywności oraz chłodzenia składowego.

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH – zastosowanie

Produkt zalecany jest do użycia w sprężarkach śrubowych i tłokowych, wykorzystujących amoniak jako środek chłodniczy. Produkt jest w pełni mieszalny z olejami mineralnymi, ale po wymieszaniu może stracić swoje specjalne właściwości, proporcjonalnie do stopnia wymieszania z olejem mineralnym. W takich wypadkach podczas pierwszych sześciu miesięcy stosowania mieszanki zaleca się na przykład monitorowanie stanu oleju i filtra.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 – typowa charakterystyka fizykochemiczna
Metoda testowaniaMobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG68

Dostępne opakowania: 20L, 208L

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH – profil jakości