Oleje sprężarkowe mineralne

Z pewnością najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie w sprężarkach produktów syntetycznych. Jednak za wyborem olejów mineralnych z pewnością przemawia jego cena. Należy jednak wziąć pod uwagę, że oleje sprężarkowe mineralne będą się sprawdzały tylko w umiarkowanych warunkach pracy. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, ciśnieniami oraz szczególnymi zastosowaniami, lepiej sprawdzą się oleje syntetyczne. Chociaż oleje mineralne są poddawane głębokiej rafinacji to nie są dostatecznie stabilne termicznie i termooksydacyjnie. Wyjątek stanowią oleje otrzymywane z ropy naftowej, ale poddawane hydrorafinacji. Oleje te swoim zaawansowaniem technologicznym są zbliżone do syntetyków.

Stosowanie olejów mineralnych w sprężarkach

Należy mieć jednak świadomość, że stosowanie olejów o małej stabilności termicznej i termooksydacyjnej oraz dużej lepkości oraz obfite smarowanie prowadzą do powstawania osadów. W ich skład wchodzą produkty rozkładu oleju w postaci asfaltów, laków i koksu. Koks charakteryzuje się silnie porowatą strukturą i ma zaadsorbowany olej i inne produkty rozkładu, tworząc tzw. nagar. Nagar zakleja rowki pierścieniowe, blokuje pierścienie tłokowe i powoduje nieszczelność zaworów, co prowadzi do przegrzania sprężarki i powstawania nowych ognisk nagarów.

Egzotermiczne reakcje utleniania zwiększają powstawanie ciepła, które jest niedostatecznie odprowadzane (nagar jest dobrym izolatorem). Konsekwencją może doprowadzić do miejscowego podgrzania nagaru do krytycznej temperatury. Zlokalizowany w porach koksu olej gwałtownie paruje i rozkłada się, tworząc gazowe produkty rozkładu oleju. One zaś w połączeniu z powietrzem tworzą mieszankę wybuchową.

Przy pracy w normalnych warunkach otoczenia wymianę oleju (mineralnego) należy przeprowadzać co 2 000 motogodzin, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. Po tym czasie olej, nawet wyglądający na mało zanieczyszczony, zaczyna gwałtownie tracić swoje parametry lepkościowe i smarne. Pamiętajmy aby nie przedłużać pracy sprężarki na przestarzałym oleju – części ulegają szybszemu zużyciu i przyspieszają konieczność wykonania kosztownego remontu, zwiększają także ryzyko wystąpienia awarii.

Podstawowe zasady używania olejów w sprężarkach:
  • oszczędne, bez nadmiaru oleju, smarowanie sprężarki
  • bieżące kontrolowanie zużycia oleju
  • niedopuszczanie do gromadzenia się oleju w zbiornikach przeciwpulsacyjnych, przewodach i chłodnicach
  • dbanie o czystość i sprawność zaworów oraz innych mechanizmów
  • nieprzeciążanie termiczne sprężarki
  • łagodne i pod baczną kontrolą wprowadzenie zmian w ruchu o obciążaniu sprężarki