Smary do przekładni otwartych

Otwarte lub półzamknięte napędy zębate, znane są również jako ciężkie napędy zębate lub koła zębate. Stanowią one powszechną metodę przenoszenia mocy od początku rewolucji przemysłowej.

Zasadniczo otwarte przekładnie zębate są najbardziej ekonomicznym rodzajem alternatywy dla przekładni zębatych do zastosowania w aplikacjach. Stosuje się je w miejscach w których wymagana jest wysoka nośność i długa żywotność w warunkach silnego obciążenia udarowego.

To właśnie te cechy, oprócz elastyczności w konstrukcji maszyny, sprawiły, że napędy z otwartym kołem zębatym są najpopularniejszym rodzajem napędu stosowanym w młynach kulowych i młynach, piecach, suszarniach, linach zgarniających i łopatach. Istnieją dwa rodzaje otwartych przekładni zębatych; Typ 1 wykorzystuje zębatkę, podczas gdy typ 2 wykorzystuje koło zębate lub serię kół zębatych.

Definicja aplikacji

Napędy otwarte typu 1
Napędy z przekładnią otwartą typu 1 składają się z siłownika i systemu zębatkowego służącego do przenoszenia mocy. Ten rodzaj przekładni otwartej stosowany jest przede wszystkim w bębnach wciągników linowych, napędach wahadłowych, mechanicznych windach wysięgnikowych, zespołach przenoszenia wahadłowego oraz w napędach wciągników i hamulców koparek górniczych, lin ciągowych i koparek.

Te otwarte przekładnie mogą być w ruchu dwukierunkowe. W większości zastosowań geometria zęba, wykończenie powierzchni, linia podziałowa i obciążenia przerywane powodują, że pracują one w cienkich warstewkach smarujących lub w warunkach smarowania granicznego. Koła zębate typu 1 są zwykle kołami zębatymi.

Podstawowymi funkcjami smaru stosowanego w otwartym przekładni zębatej typu 1 jest działanie jako interfejs redukujący tarcie między zazębionymi powierzchniami zębów przekładni oraz jako poduszka przeciw obciążeniom udarowym.

Napędy otwarte typu 2
Napędy z przekładnią otwartą typu 2 zazwyczaj składają się z siłownika, zębnika i koła zębatego lub szeregu przekładni łączących używanych do przenoszenia ciągłych obciążeń. Zazwyczaj są one używane do zasilania urządzeń stacjonarnych lub półstacjonarnych, takich jak piece, młyny, piece obrotowe, suszarki, korarki, młyny gumowe, papiernie i młyny wykańczające.

Napędy z otwartymi zębatkami typu 2 zwykle działają w granicach projektowych lub zbliżonych do nich i często są narażone na zanieczyszczenia ścierne i ścieranie. Zwykle składają się z pojedynczych śrubowych i podwójnych kół zębatych.

Wymagania dotyczące smarów do otwartych przekładni i normy branżowe

Zastosowania w przekładniach otwartych, szczególnie te związane z młynami kulowymi i młynami wykańczającymi, są uważane za jedne z najtrudniejszych zastosowań, na jakie może natrafić smar. Zasadniczo te typy otwartych kół zębatych działają przy niskich prędkościach liniowych i / lub pod dużym obciążeniem.

Jednak nowsze konstrukcje urządzeń wymagają otwartej przekładni, aby przenosić coraz większe obciążenia. Z tych względów smar do otwartych przekładni musi posiadać następujące cechy i właściwości:

 • Przyczepność (właściwości adhezyjne / kohezyjne) – doskonała przyczepność do kół zębatych
 • Odporność na wymywanie wodą i spryskiwanie
 • Zdolność do przenoszenia obciążeń w celu ochrony przed tarciem i zużyciem
 • Ochrona przekładni przed zużyciem i korozją
 • Amortyzacja (redukcja wibracji)
 • Rozpylalność i / lub łatwość dozowania
 • Łagodzenie problemów związanych z utrzymaniem domu i utrzymaniem
  • Odporność na odpadanie
  • Brak nagromadzenia w korzeniach zębów przekładni
  • Odwadnialny dla łatwego usuwania z osłon

Amerykańskie stowarzyszenie producentów przekładni (AGMA) i różni producenci oryginalnego sprzętu (OEM) opracowali szereg specyfikacji i standardów dla smarów do przekładni otwartych. Najczęściej stosowanym jest AGMA 251.02 (który został włączony do AGMA 9005-D94 i AGMA 9005-E02).