Oleje do silników gazowych

Dla środków smarnych mających zastosowanie w silnikach gazowych bardzo ważna jest stabilność kwasowa, odporność na utlenianie w wysokich temperaturach oraz zagwarantowanie długiej żywotności silnika. Mając na uwadze zapewnienie wysokiej produktywności silników gazowych i zminimalizowanie ryzyka nieplanowanych konserwacji firma ExxonMobil przygotowała odpowiednie oleje. Oleje do silników gazowych z powodzeniem radzą sobie z wysokimi poziomami utleniania i nitrowania paliwa gazowego. Pomagają także pomagają wydłużyć okresy między wymianami oleju jak i żywotność silnika.

Silniki spalinowe pracujące na gazie węglowym, biogazie, gazie wysypiskowym lub gazie ziemnym zwykle generują moc od 50 do 20 000 kW. Natomiast każdy rodzaj gazu stawia własne wyzwania. W związku z powyższym zostały opracowane produkty zapewniające dłuższą żywotność silnika gdzie stosowany jest gaz ziemny lub kopalnianego. Charakterystyczne dla tych typów gazu jest występowanie wysokiego poziom metanu, a także czynników korozyjnych, takich jak siarkowodór.

Oleje Mobil serii Pegasus to oleje do silników gazowych. Pomagają skutecznie neutralizować kwasy i niszczące osady, które to zanieczyszczenia w biogazie – gaz składowiskowy i gaz ściekowy wytwarzany z odpadów domowych i przemysłowych – mogą być generowane podczas spalania.

Gaz ziemny
  • Składa się głównie z 80-98% metanu, ale mogą również występować zanieczyszczenia i czynniki powodujące korozje, takie jak siarkowodór
Gaz kopalniany
  • Metan z kopalni węgla jak i metan z zamkniętych kopalni mogą być skutecznie wykorzystywane do wytwarzania energii i ciepła za pomocą silników gazowych
Gaz wysypiskowy
  • Odzysk gazu z beztlenowej degradacji związków organicznych w odpadach domowych i przemysłowych
  • Oleje silnikowe zaprojektowane na składowisko muszą być odporne na działanie mocnych kwasów i osadów w znacznie większym stopniu niż wymagają tego usługi “czystego gazu”
Biogaz
  • Gaz powstały w wyniku bakteryjnego rozkładu materiałów organicznych w odpadach stałych, takich jak szlam, odpady rolnicze, spożywcze i roślinne (wieża fermentacyjna)
  • Oleje silnikowe muszą kontrolować gromadzenie się kwasów

Aby sprostać wyzwaniom związanym z pracą silnika gazowego polecane są następujące produkty: