Mobil EAL Arctic seria

Oleje Mobil EAL Arctic seria są najwyższej jakości, przyjaznymi dla środowiska olejami (Environmental Awareness Lubricants – EAL). Są produktami w pełni syntetycznymi, zaprojektowanymi specjalnie do smarowania sprężarek i układów chłodniczych, zawierającym czynniki chłodnicze HFC (nie niszczące warstwy ozonowej). (Czynniki chłodnicze HFC to produkty nie zawierające chloru, które zastąpiły na rynku światowym czynniki zawierające chlor). Są one również zalecane dla aplikacji z udziałem dwutlenku węgla, gdzie wymagana jest odpowiednia mieszalność i właściwy zwrot oleju do kompresorów (są to zwykle zastosowania tłokowe).

Oleje Mobil EAL Arctic seria zawierają opatentowane syntezowane poliestry (POE) oraz unikalny pakiet dodatków uszlachetniających.  Zapewnia to wyjątkową smarność, ochronę przeciwzużyciową, stabilność chemiczną i termiczną oraz hydrolityczną. Mieszają się one z czynnikami chłodniczymi HFC i mają dobre zależności pomiędzy lepkością, temperaturą i ciśnieniem. Są też kompatybilne z większością czynników typu HFC. Skuteczność współpracy olejów Mobil EAL Arctic z czynnikami HFC w wielu rodzajach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych jest dobrze udokumentowana. Oleje te są używane przez wielu wiodących producentów sprężarek i układów chłodniczych na całym świecie.

Oleje z serii Mobil EAL Arctic seria są zalecane do używania w domowych, i  komercyjnych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych, gdzie stosowane są czynniki chłodzące typu HFC lub dwutlenek węgla.

Mobil EAL Arctic seria – zastosowania
  • Uwagi dotyczące zastosowań: Oleje serii Mobil EAL Arctic są higroskopijne i należy unikać ich zawilgocenia w transporcie. Kiedy nie są używane, powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej niewielkich. Produktu tego nie należy przelewać do plastikowych pojemników, które mogą przepuszczać wilgoć.
  • Serię Mobil EAL Arctic zaleca się do układów chłodniczych, w których stosowane są czynniki chłodnicze HFC, HFO oraz mieszaniny HFO/FHC. Zakres zastosowań jest szeroki, od zastosowań domowych/ bytowych (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja HVAC) do zastosowań komercyjnych (konserwacja żywności, transport) i przemysłowych (przetwarzanie żywności, zamrażanie).
  • Środków smarnych Serii Mobil EAL Arctic nie wolno używać w układach zawierających amoniak (NH3 / R-717).

Dostępne pojemności: 5L, 20L

Mobil EAL Arctic Seria – typowa charakterystyka fizykochemiczna
Seria Mobil EAL Arctic seria2222 CC324668100220
Stopień lepkości ISO2222324668100220
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC23,22434,249,268,0105,0226
cSt w temp. 100º C4,64,85,87,38,711,618,5
Wskaźnik lepkości ASTM D 22701301291151159590