Mobil SHC Cibus seria

Produkty serii Mobil SHC Cibus to wyjątkowo wysokiej jakości oleje do urządzeń hydraulicznych, sprężarek, przekładni i łożysk. Zostały opracowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony sprzętu, wydłużonej trwałości oleju i bezawaryjnego jego działania w maszynach przetwórstwa spożywczego oraz produkcji opakowań żywności i napojów. Oleje te zostały sporządzone z węglowodorowych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających dopuszczonych przez FDA i NSF. Wysoki wskaźnik lepkości wraz ze specjalnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających sprawia, że oleje te doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań. Zarówno nisko i wysoko temperaturowych, przy wysokich obciążeniach, jak również w warunkach dużego wypłukiwania znacznie przekraczającego możliwości zwykłych olejów mineralnych.

Mobil SHC Cibus seria – klasyfikacja

Oleje Mobil SHC Cibus seria są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1. Są zgodne z przepisami Sekcji 21 Kodeksu Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations – CFR) 178.3570 Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) dla środków smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością oraz są przyjęte do użytku przez Kanadyjską Agencję ds. Inspekcji Żywności (Canadian Food Inspection Agency) do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego. Mobil SHC Cibus jest produkowany w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 22000 oraz spełniających wymogi ISO 21469. Przyczynia się to do zachowania najwyższych poziomów jakościowych produktu. Są one również zgodne z regulacjami dla żywności koszernej i muzułmańskimi przepisami halal, oferując maksymalny poziom elastyczności w procesie przetwórczym.

Mobil SHC Cibus seria – zastosowania
  • Oleje Mobil SHC Cibus seria są zalecane do użytku w zastosowaniach hydraulicznych, kompresorach, przekładniach i łożyskach w przetwórstwie żywności i napojów, opakowaniach produktów spożywczych i przemyśle farmaceutycznym.  Produkty te są skuteczne w wielu aplikacjach, w tym również w aplikacjach wymagających wysokich kosztów serwisowania związanych z wymianą komponentów, przeczyszczaniem systemu i wymianą olejów.
  • Mobil SHC Cibus 32, 46 i 68 to wysoko wydajne oleje przeznaczone dla urządzeń hydraulicznych, kompresorów i pomp próżniowych oraz jako oleje obiegowe
  • Oleje Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 i 460 są przeznaczone do użycia jako oleje przekładniowe i łożyskowe oraz w systemach obiegowych

Odpowiedni program do analizy oleju w eksploatacji, jak na przykład  Mobil Serv Lubricant Analysis firmy ExxonMobil. Może on pomóc w monitorowaniu koncentracji zużytych metali i dostarczyć informacji na temat właściwych działań, jakie należy podjąć.

Dopuszczone tylko do  incydentalnego  kontaktu z żywnością  zgodnie z przepisami FDA 21CFR 178.3570

Oleje serii Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1 dopuszczone wyłącznie do incydentalnego kontaktu z żywnością. Oznacza to, ograniczenie do 10ppm zawartości oleju w produkcie spożywczym zgodnie z przepisami FDA 21CFR 178.3570. Produkty te nie mogą być użyte w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Dostępne pojemności: 20L, 208L

Seria Mobil SHC Cibus™ – profil właściwości

Mobil SHC Cibus seria – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt posiada następujące aprobaty:
Halal
Koszerny (Parwe)
Produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:        
NSF H1
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:32  46 68 100 150 220 320 460
Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności    XXXX
DIN 51506:2017-08 VDLXXXX    
DIN 51517-2:2018-09   X    
DIN 51517-3:2018-09    XXXX
DIN 51524-2:2017-06XXXX    
Wymagania próby pomp Eaton 35VQ25 według Broszury nr 03-401-2010, Wersja 1XXX     
FDA 21 CFR 178.3570XXXXXXXX