Mobilcut 230

Mobilcut 230 to wysokiej jakości semisyntetyczne chłodziwo, które łatwo emulguje w wodzie tworząc stabilną mikro-emulsję. Produkt ten przeznaczony do stosowania z wodą różnej jakości, nie pieni się, nawet w układach wysokociśnieniowych.

Mobilcut 230 jest odpowiedni do obróbki metali żelaznych i nieżelaznych, w aplikacjach w których potrzebna jest unifikacja chłodziwa obróbkowego. Produkt zapewnia dłuższą żywotność chłodziwa w porównaniu do konwencjonalnych chłodziw gdy jest odpowiednio serwisowany przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu wydajności skrawania.

Mobilcut 230 – zastosowania

Wysokiej jakości, półsyntetyczne chłodziwo ( zawartość oleju mineralnego równe 40%) zalecane głównie do obróbki stali maszynowych, łatwiejszych w obróbce stali nierdzewnych, żeliwa w następujących operacjach obróbczych takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie i rozwiercanie

Mobilcut 230 jest odpowiedni do mieszania z wodą o twardości do 60°dH, lub mniej chociaż optymalnym zakresem jest woda o zakresie 10-25°dH.

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Stale niskostopowe – frezowanie, toczenie: 5-10%

Stale węglowe, trudna obróbka: 5-10%

Aluminium, Obróbka aluminium: 5-10%

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i płaskich: 5-8%

Mobilcut 230 – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje 

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ISO 3104                     130

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], EN ISO 12185                                     987

pH, 5% roztwór w wodzie 15 °dH, DIN 51369                               9

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101                                                     Ciecz, bursztynowa

Wygląd, emulsja 5% w wodzie 15°dH, AA.Lab.101                        Przeźroczysty, bez osadów

Dostępne opakowania: 20L, 208L