Oleje do obróbki metali – mieszalne z wodą

Oleje do obróbki metali – mieszalne z wodą są stosowane w procesach obróbki skrawaniem, gdzie potrzeba chłodzenia jest większa niż potrzeba smarowania. Produkty te, po dodaniu do wody, tworzą emulsję, która może być mleczna lub przezroczysta, w zależności od ilości oleju i dodatków zawartych w poszczególnych preparatach.
Pod względem objętości jest to najważniejsza grupa płynów do obróbki metali na całym świecie.
Coraz większe znaczenie ma ochrona zdrowia operatorów, mikrobiologia, higiena i usuwanie zużytych płynów.

Mieszalne z wodą płyny do obróbki metali (MWF) miesza się z wodą przed użyciem, w stężeniach od 2 do 25%, w zależności od produktu i rodzaju obróbki. Ten typ MWF jest oparty na oleju i możliwy jest stosunek stężenia od 20 do 80%. Aby połączyć ten olej z wodą w celu uzyskania emulsji olej w wodzie, konieczny jest emulgator.

Oleje do obróbki metali – mieszalne z wodą – zagrożenia

Oleje do obróbki metali - miszalne z wodąEmulsja zawiera wiele składników, które sprzyjają rozwojowi bakterii i grzybów, np. dodatki fosforu i siarki. Mikroorganizmy mogą być również importowane przez wodę, podłogę, powietrze, ludzi i sam przedmiot. Dlatego konieczne jest dodanie biocydów, aby okres użytkowania MWF był zgodny z oczekiwaniami, a zatem jego wykorzystanie jest opłacalne ekonomicznie. Aby zapobiec rozwojowi grzybów (pleśni, drożdży), MWF zwykle zawierają fungicydy. W większości przypadków zawierają także środki bakteriobójcze, które zapobiegają lub minimalizują rozwój bakterii, choć są wyjątki. We wszystkich przypadkach następuje degradacja metaboliczna niektórych substancji specyficznych dla MWF (np. dodatków zawierających siarkę i fosfor), a zawartość biomasy odpowiednio wzrasta. Liczba mikroorganizmów, które mogą być tolerowane w MWF, zależy od danego zastosowania.

Oleje obróbkowe mieszalne z wodą – dodatki

Typowe pH MWF zmieszanych z wodą waha się od 8,5 do 9,5. Jednak rozkład mikroorganizmów może obniżyć pH przez tworzenie dwutlenku węgla i spowodować, że mieszany z wodą MWF stanie się kwasem, co może powodować korozję wielu metali. Dlatego stabilizatory pH są również bardzo ważnymi składnikami zapewniającymi warunki alkaliczne. Najczęstszymi składnikami są roztwór sody kaustycznej i różne aminy, buforowane przy użyciu soli ze stosunkowo długołańcuchowymi kwasami karboksylowymi.
Warto również wspomnieć o niebezpiecznych substancjach powstających w wyniku samego procesu obróbki metali. Na przykład w wyniku aktywności mikrobiologicznej aminy mogą ulegać degradacji do amoniaku, a różne związki siarki do siarkowodoru. Oba produkty reakcji są gazowe i są uwalniane przez MWF, są cuchnące i toksyczne.

Mobilcut – wysokiej jakości oleje obróbkowe

Mobilcut to marka linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali. Oleje do obróbki metali – mieszalne z wodą, Mobilcut, formułowane są z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowych.  Zapewniają one niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych.

Produkty te są odpowiednie do wody o różnym stopniu twardości. Wykazują się niską skłonnością do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Niskie wymogi serwisowe i naturalna wysoka stabilność powoduje, że oleje Mobilcut są produktami odpowiednimi dla nowoczesnego warsztatu. Dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie długi czas pracy produktu, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności. Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają zmieszania z wodą w miejscu użytkowania.

Mobilcut NEW seria – profil jakości

Wszystkie produkty Mobilcut nie zawierają związków uwalniających formaldehyd (FAD).