Mobil Pyrolube 830

Mobil Pyrolube 830 to wysokiej jakości środek smarujący na bazie mieszaniny wysokocząsteczkowych syntetycznych węglowodorów i estrów z kombinacją dodatków przeciwzużyciowych do smarowania silnie nagrzanych łańcuchów np. w piecach cementowych i suszarniczych. Produkt posiada znakomitą odporność na utlenianie. Przy długich okresach użycia nie pozostawia osadów, zanieczyszczeń, zwęglonych pozostałości jak oleje mineralne lub zawierające fazę stałą oleje do łańcuchów. Nie wydziela także przykrych zapachów i nie odparowuje w wysokich temperaturach.

Mobil Pyroube 830 – zalety
  • Doskonale sprawujący się w temperaturach do 230°C
  • Brak szkodliwych pozostałości , także przy wysokich temperaturach, przez to pozostawia wolny dostęp oleju do punktów smarnych między sworzniami a łącznikiem
  • Łańcuchy i koła napędowe są w znacznym stopniu chronione przed ścieraniem
  • Niska skłonność do parowania obniża zużycie oleju
  • Obniżone zużycie tarciowe
  • Nieszkodliwość dla środowiska naturalnego
Pyrolube 830 – zastosowanie

Szczególnie zalecany do smarowania przekładni łańcuchowych w wysokich temperaturach np. w piecach suszarniczych, w przemyśle wełny mineralnej, ceramicznym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, farbiarskim, spożywczym itp. Jest on również stosowany do ciągłej produkcji płyt wiórowych jak i w wielu zakresach innych zastosowań jak łożyska wózków piecowych i innych elementów pieca (dla przekładni zaleca się stosowanie jednego z olejów Mobil SHC 600 ). Sposób smarowania metodami wtryskowymi, rozbryzgowymi i w postaci sprayu.
Przed zastosowaniem produktu smarowany łańcuch należy dokładnie oczyścić, gdyż pozostające resztki osadów utrudniają smarowanie i przyczyniają się do większego zużycia. Dokładne dawkowanie oleju obniża jego konsumpcje.

Mobil Pyrolube 830 – typowe parametry

Lepkość, mm2/s
w 40°C      180
w 100°C    20.4
Wskaznik lepkości min.       132
Gęstość w 15°C, g/cm3        0.930
Temp. zapłonu,°C min.        270
Temp. płynięcia.,°C max.     -46

Dostępne opakowania: 20L, 208L