Mobil Pegasus 605

Mobil Pegasus 605 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych, przeznaczonym głównie do smarowania nowoczesnych, czterosuwowych, średnio- i wysokoobrotowych silników napędzanych paliwem gazowym, zawierającym składniki działające korozyjnie, takie jak siarkowodór czy związki halogenowe (związki zawierające chlor, fluor, itp.).

Olej Mobil Pegasus 605 do silników gazowych zapewnia dodatkową ochronę silników zasilanych zanieczyszczonymi paliwami. Zastosowany w nim pakiet dodatków dyspergujacych i detergentów nowej technologii, pozwala na uzyskanie większej czystości silnika, mniejszego zużycia i lepszych osiągów silnika.

Mobil Pegasus 605 – zastosowania

Uwaga: Silniki napędzane paliwem gazowym o zwiększonym poziomie siarki i związków halogenowych powinny mieć także wyższą temperaturę chłodziwa (płaszcz wodny) i oleju.

  • Silniki gazowe napędzane paliwami o średniej zawartości siarkowodoru (H2S)
  • Silniki napędzane paliwem zawierającym inne związki korozyjne (np. halogenki organiczne), np. gazem wysypiskowym lub biogazem
  • Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym z bardzo niskim zużyciem oleju
  • Średnio- lub szybkobieżne silniki czterosuwowe, wyposażone w katalizatory wymagające oleju niskopopiołowego do silników gazowych
  • Silniki zagrożone znacznym zużyciem przylgni zaworów oraz narażone na korozję
  • Sprężarki tłokowe napędzane gazem ziemnym zawierającym związki siarki lub chloru
  • Silniki doładowane i niedoładowane pracujące przy wydajności równej lub przekraczającej wydajność znamionową w wysokich temperaturach

Dostępne pojemności: 208L

Mobil Pegasus 605 – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt posiada następujące aprobaty:
Zastosowania z GE Waukesha Engine Landfill Gas – silniki na gaz wysypiskowy GE Waukesha
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)
Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy)Gas Engines Series 400 – all engines with natural gas and propane gas
MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
Caterpillar