Mobil Jet Oil 254

Mobil Jet Oil 254

Mobil Jet Oil 254 jest syntetycznym produktem smarnym trzeciej generacji o bardzo wysokiej wydajności do turbin gazowych. Został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań dotyczących silników turbinowych stosowanych w samolotach komercyjnych i wojskowych. Produkt ten został opracowany ze specjalnie przygotowanej bazy podstawowej z zawadą estrową i wzmocniony unikalnym pakietem dodatków chemicznych. Rezultatem jest produkt o doskonałej stabilności termicznej i oksydacyjnej, który jest odporny na niszczenie i tworzenie się osadów przy jednoczesnym zachowaniu właściwości fizycznych wymaganych przez konstruktora i specyfikacje wojskowe. Właściwości fizyczne Mobil Jet Oil 254 są podobne do obecnie dostępnych smarów turbin gazowych wcześniejszej generacji. Efektywny zakres działania smaru wynosi od -40 ° C (-40 ° F) do 232 ° C (450 ° F).

Mobil Jet Oil 254 – cechy i zalety

Produkt ten został opracowany tak, aby spełniał wysokie wymagania stawiane przez turbiny gazowe najnowszej technologii, pracujące w szerokim zakresie trudnych warunków pracy. W porównaniu do typowego smaru typu II, Mobil Jet Oil 254 zmniejsza utlenianie oleju luzem nawet o 50 procent i wykazuje zdolność kontroli osadów o 50 F wyższą. Te właściwości zostały potwierdzone w różnych testach laboratoryjnych, w tym; test stabilności korozyjno-oksydacyjnej, test osadzania Alcora, osadnik fazy gazowej, test łożyska Erdco w wysokiej temperaturze, przekładnia Ryder oraz test utleniania cienkowarstwowej Mobil. Ściśle kontrolowana lepkość Mobil Jet Oil 254 w niskiej temperaturze wraz z jej niską wlewem punkt (poniżej -54 ° C), zapewnić dobrą płynność w niskiej temperaturze, umożliwiając rozruch i smarowanie w temperaturach nawet -40 ° C. W szeroko zakrojonych testach laboratoryjnych i doświadczeniach podczas lotu Mobil Jet Oil 254 wykazuje również doskonałą stabilność oleju w temperaturach do 232 ° C (450 ° F) przez dłuższy czas. Szybkość parowania w tych temperaturach jest wystarczająco niska, aby zapobiec nadmiernej utracie objętości. Zdolność do przenoszenia obciążenia Mobil Jet Oil 254 wynika z jego syntetycznej bazowej lepkości podstawowej, a zatem nie podlega stracie na skutek ścinania dodatku wskaźnika lepkości. Smar ma doskonałą odporność na pienienie.

Mobil Jet Oil 254 – aplikacje

Ten środek smarny zalecany jest do samolotowych turbinowych silników gazowych typu turbo-jet, turbo-fan, turbo-prop i turbo-wał (helikopter) stosowanych w służbie komercyjnej i wojskowej. Nadaje się również do turbinowych silników gazowych stosowanych w samolotach do zastosowań przemysłowych lub morskich. Olej Mobil Jet 254 jest zatwierdzony zgodnie z klasyfikacją wysokiej termostabilności (HTS) amerykańskiej specyfikacji wojskowej MIL-PRF-23699. Jest również kompatybilny z innymi smarami do syntetycznych turbin gazowych spełniającymi wymogi MIL-PRF-23699. Jednak mieszanie z innymi produktami nie jest zalecane, ponieważ mieszanka spowodowałaby pewną utratę doskonałych właściwości tego oleju. Mobil Jet Oil 254 jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi metalami stosowanymi w konstrukcji turbin gazowych, a także z gumą F (Viton A), H Rubber (Buna N) i inne powszechnie stosowane materiały uszczelniające.

Mobil Jet Oil 254 posiada następujące zatwierdzenia dla konstruktorów *

Silniki

• Honeywell / Lycoming-Turbines

• Rolls-Royce / Allison Engine Company

• CFM International

• General Electric Company

• Międzynarodowe silniki lotnicze

• Grupa Pratt i Whitney

• Pratt i Whitney, Kanada

• Rolls-Royce Limited

• SNECMA

• Honeywell / Garrett Turbine Engine Company

Akcesoria

• Pomocnicze jednostki zasilające Honeywell i maszyny do cyklu powietrznego

• Standardowe rozruszniki Hamilton

• Hamilton Sundstrand Corp.-APU, napędy o stałej prędkości i generatory z napędem zintegrowanym

  * Konkretne zatwierdzenie silnika lub urządzenia musi zostać zweryfikowane przez producenta