Oszczędności energii w branży papierniczej

W przemyśle papierniczym odpowiednie środki smarne mogą znacząco wpłynąć na produktywność oraz niezawodność parku maszynowego. W przypadku maszyn pracujących z prędkościami ponad 2000 m/min i w temperaturach pary przekraczających 200°C, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że warunki towarzyszące produkcji papieru są wymagające. Dlatego wiele firm z tej branży współpracuje z producentami i dostawcami środków smarnych w celu optymalizacji biznesu i ochrony sprzętu przed awarią.

Oszczędności energii w branży papierniczej

W niniejszym artykule, przygotowanym we współpracy z ekspertami Mobil, pokazano jak konkretne rozwiązania smarne przełożyły się na wymierne korzyści. Syntetyczne środki smarne Mobil do maszyn produkujących papier i tekturę, takie jak Mobil SHC PM, Mobil Paper Machine Oil S i Mobilith SHC PM, zostały opracowane tak, aby sprostać powyższym wymaganiom. Oferują lepszą wydajność pracy, dłuższą żywotność i oszczędność energii w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi*.

Oszczędność energii

Rosnące koszty oraz wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju skłaniają firmy do poszukiwania rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie energetyczne linii produkcyjnych. Preferowane są te maszyny i środki smarne, które wyróżnia najwyższy potencjał ograniczania TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania. Dla przykładu, olej Mobil Paper Machine Oil S 220 umożliwia redukcję zużycia energii nawet o kilka procent. Swój potencjał oszczędności zawdzięcza doskonałym właściwościom formulacji smarnej, która minimalizuje tarcie w takich elementach jak przekładnie i łożyska toczne.

W przypadku maszyny papierniczej PM 4 używanej w Niemczech przez firmę LEIPA Georg Leinfelder, zmiana oleju na syntetyczny Mobil Paper Machine Oil S 220 ograniczyła zużycie energii o 3% . Ponadto przyniosła wzrost produktywności dzięki skróceniu przestojów serwisowych i uniknięciu wymiany łożysk. Szczegółowa analiza grubości filmu smarowego wykazała znaczną poprawę smarowania przy niskich prędkościach w porównaniu z wcześniej używanym olejem mineralnym.

Wyższa niezawodność przekładni

Dla niemieckiego producenta bibuły skutecznym sposobem zapobiegania awarii przekładni cylindra suszarki okazał się syntetyczny olej przekładniowy Mobil SHC Gear 220. W opinii ekspertów Mobil, grubość filmu smarnego oleju mineralnego ISO VG 220 była niewystarczająca i dlatego zarekomendowali olej ISO VG 320. Dzięki temu producent bibuły nie tylko rozwiązał problem awaryjności przekładni, ale uzyskał znaczące, szacowane na kwotę do 138 tys. euro, oszczędności na serwisowaniu. Przejście na syntetyczny olej przekładniowy Mobil SHC Gear 220 wyeliminowało awarie łożysk związane z silnymi wibracjami. Firma odnotowała również 7% oszczędności energii dzięki zastosowaniu syntetycznego oleju przekładniowego. Wysoki indeks lepkości oleju Mobil SHC Gear 220 umożliwił pracę maszyny w szerszym zakresie temperatur i ochronę w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo redukcja tarcia obniżyła temperaturę roboczą i pomogła poprawić wydajność i niezawodność przekładni.

„Przykłady z branży pokazują, że nasze działania wykraczają poza pełnienie roli dostawcy środków smarnych. Współpracujemy z firmami z branży papierniczej, aby dobrze zrozumieć ich funkcjonowanie, potrzeby i wyzwania. Tak jak współpracujemy z producentami OEM aprobującymi produkty Mobil, tak jednocześnie współpracujemy z ekspertami z papierni, aby tworzyć indywidualne rozwiązania, które ulepszają funkcjonowanie firm, pomagają realizować ambicje i rozwiązują ich najtrudniejsze wyzwania,” podkreśla Przemysław Szczepaniak, Field Engineer, ExxonMobil.

Optymalizacja interwałów serwisowych

Zakres oraz częstotliwość prac serwisowych to bez wątpienia jedne z głównych składników kosztowych w papierni. Jednak jak podkreślają specjaliści Mobil, aby wdrożyć zmodyfikowany plan serwisowania maszyn należy sięgnąć po rozwiązania smarne charakteryzujące się wyjątkową jakością i skutecznością działania. Holenderska papiernia produkująca tekturę falistą z makulatury była w stanie zwiększyć okresy między smarowaniami z 6 do 18 tygodni. Sukces projektu polegał na doskonałych właściwościach oleju Mobilith SHC PM 460 oraz kontrolowanych testach i ocenach optymalnych okresów smarowania. Zespół specjalistów monitorował poziomy wibracji i awarie, kontrolując wpływ wydłużonych interwałów. Decyzja o wyborze Mobilith SHC PM 460 skróciła o 58 roboczogodzin czas jaki firma poświęca w ciągu roku na serwisowanie. Wybór Mobilith SHC PM 460 przyczynił się również do zwiększonej ochrony łożysk i zmniejszenia przestojów. Takie działąnie dodatkowo podkreśla techniczne i ekonomiczne zalety produktu Mobil.

Oszczędności kosztów w perspektywie długoterminowej

Zaletą stosowania zaawansowanych środków smarnych są również długoterminowe oszczędności. Syntetyczny olej do maszyn papierniczych Mobil SHC PM 320 umożliwił papierni ze Stanów Zjednoczonych potrojenie żywotności oleju w porównaniu z konwencjonalnym olejem mineralnym. Takie działanie zmniejszyło potrzebę częstych wymian w układzie smarowania, czyszczenia i związanych z tym przestojów zakładu. Doskonałe właściwości lepkościowe tego syntetycznego oleju w temperaturach sekcji suszącej zapobiegają powstawaniu osadów i zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ oleju i skracać żywotność łożysk. Wydłużona żywotność oleju przyczyniła się do rocznych oszczędności szacowanych na ponad 100 000 USD, podkreślając korzyści finansowe wynikające z inwestycji w wysokiej jakości środki smarne. Dodatkowo, wdrożenie analiz oleju MLA (Mobil Lubricant Analysis) zapewniło firmie ciągłe monitorowanie stanu urządzeń i oleju, optymalizując strategię konserwacji i efektywność operacyjną.

Zobacz film “Fill with Mobil – experts to experts”

Wykorzystanie wiedzy branżowej

Poza produktami, również wiedza i wsparcie zespołu inżynierskiego Mobil odgrywają kluczową rolę w optymalizacji biznesu. Na przykład, inżynierowie Mobil oferują usługi specjalistyczne, takie jak inspekcje układów smarowania, proaktywne monitorowanie i optymalizację wydajności smarowania, dostosowane specjalnie do przemysłu papierniczego. Inżynierowie Mobil blisko współpracują z klientami, oferując profesjonalne rekomendacje dotyczące praktyk smarowania, właściwego doboru środków smarnych i rozwiązywania problemów z maszynami. Pomaga to papierniom osiągnąć maksymalną niezawodność i produktywność.

„Na rynku papierniczym, gdzie maszyny pracują w wymagających warunkach, dobór odpowiednich środków smarnych jest kluczowy. Sprzyja to utrzymaniu wysokiej produktywności i minimalizacji kosztów. Nasza gama syntetycznych środków smarnych Mobil, podparta szeroką wiedzą branżową, może pomóc odnieść znaczące korzyści. Obejmuje to zakres oszczędności energii, wydłużenia okresów między konserwacjami i ogólnej redukcji kosztów. Integrując te zaawansowane środki smarne w swoich operacjach, papiernie mogą zapewnić płynniejsze i bardziej efektywne procesy produkcyjne, osiągając lepsze wyniki finansowe,” – wyjaśnia Przemysław Szczepaniak, Field Engineer z ExxonMobil.

Więcej informacji o olejach i smarach opracowanych z myślą o wymaganiach występujących w branży produkcji papieru i tektury znajdziesz na stronie internetowej Mobil oraz SmarT Plus – autoryzowany dystrybutor Mobil – Przemysł celulozowo-papierniczy

*Prezentowane korzyści opierają się na doświadczeniu pojedynczego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego konserwacji. Dotyczy to również warunków pracy i środowiska, a także wcześniej użytego produktu smarnego.