Wpływ oleju Mobil Delvac 1 LE 5W30 na obniżenie zużycia paliwa

Wpływ oleju Mobil Delvac 1 LE 5W30 na obniżenie zużycia paliwaZmiany wprowadzane w przepisach dotyczących emisji dla samochodów ciężarowych są źródłem niestabilnej sytuacji w branży. Dlatego też zagwarantowanie odpowiednich wyników finansowych floty jest dla właścicieli jeszcze ważniejsze. W związku z coraz większą koncentracją na całkowitych kosztach posiadania użytkownicy zwracają większą uwagę na rzeczywiste przykłady oszczędności. Można to osiągnąć również dzięki zastosowaniu środków smarnych wysokiej jakości.

Wpływ oleju Mobil Delvac 1 LE 5W30 na obniżenie zużycia paliwa – dowody osiągniętych korzyści 

Le transports internationaux Joulie & Groupe, Francja

W ramach modernizacji metod pracy francuska firma transportowa i logistyczna zrezygnowała z oleju silnikowego SAE 10W40 na rzecz Mobil Delvac 1 LE 5W30.

Dzięki nowemu olejowi silnikowemu średnia oszczędność paliwa wyniosła 3,2%, co daje około 6221 euro rocznie.*

Wiodąca firma spedycyjna, Niemcy

Europejskie oddziały niemieckiej firmy transportowej zmieniły olej klasy lepkości SAE 5W30 na Mobil Delvac 1 LE 5W30, co pozwoliło osiągnąć oszczędności rzędu 260 000 euro przy flocie liczącej 210 pojazdów.*

*Niniejszy dowód osiągniętych korzyści bazuje na doświadczeniach jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od stosowanego typu sprzętu oraz jego eksploatacji, warunków i środowiska, a także środków smarnych stosowanych wcześniej.