Ulepszone formulacje olejów Mobil Delvac MX ESP 15W40 oraz Mobil Delvac MX ESP 10W30

Firma ExxonMobil zmieniła formulację dwóch środków smarnych Mobil Delvac, przeznaczonych do samochodów użytkowych. Oleje Mobil Delvac MX ESP 15W40 i Mobil Delvac MX ESP 10W30 zapewniają teraz lepszą ochronę dzisiejszych zaawansowanych silników.

Dlaczego je opracowano?

American Petroleum Institute ustanowił nowe standardy dla kolejnej generacji olejów do silników Diesla dla samochodów ciężarowych. Według projektu PC-11 nowe przepisy w USA – CK-4 i FA-4 – wymagają rygorystycznych testów gwarantujących, że oleje silnikowe spełniają wymagania odnośnie do wysokiej jakości i osiągów. Są one stawiane przez samochody ciężarowe pracujące w wyższych temperaturach, przy wyższym ciśnieniu i wykorzystujące nowe technologie w zakresie metali.

Jakie korzyści przyniesie nowa formulacja?

Choć nowe przepisy nie mają bezpośredniego zastosowania na rynkach EAME, nowe formulacje zapewniają dodatkowe zwiększenie osiągów, co może pomóc w zwiększeniu sprzedaży.

Co najważniejsze, oleje te chronią silniki co pozwala zmniejszyć ilość awarii pojazdów i związanych z nimi kosztów. Jest to odpowiedni moment na ponowne przedstawienie klientom oferty Mobil Delvac.

Korzyści, jakich można oczekiwać po zastosowaniu nowych olejów Mobil Delvac MX ESP 15W40 i Mobil Delvac MX ESP 10W30 to między innymi:

  • Ograniczone utlenianie, co pozwala na utrzymanie optymalnej lepkości oleju i zmniejszenie ilości osadów i szlamu w silniku
  • Lepsza odporność na ścinanie, zapobiegnie nagłej utracie lepkości, co spowoduje utrzymanie temperatury roboczej w żądanym zakresie
  • Zwiększona odporność na napowietrzanie, która pozwala zmniejszyć ilość powietrza zamkniętego w środku smarnym i ograniczyć zużycie silnika

Nowe oleje są zgodne z najnowszymi specyfikacjami Volvo (VDS-4.5), Renault (RLD-4) oraz wymaganiami innych producentów OEM, w tym Mercedes-Benz i MAN, określonymi dla pojazdów ciężarowych