Prosta droga do precyzyjnej obróbki

Jak zaawansowane rozwiązania w zakresie smarowania mogą pomóc zakładom obróbki metali i warsztatom mechniki precyzyjnej przesunąć się na wiodącą pozycję?


Właściciele warsztatów maszynowych podlegają różnym nieustannym naciskom. Skrócenie czasu realizacji, wyższe zapotrzebowanie na dokładność obróbki i wymagania prawne zwiększają złożoność codziennej pracy. Firmy czują się osaczone ze wszystkich stron, ale utrzymanie skutecznego działania w obliczu wszystkich tych wyzwań ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów biznesowych. Odpowiedzią na zapewnienie dokładności w procesie obróbki (skrawania czy cięcia) i produktywności zakładowego parku maszyn jest zapewnienie właściwej konserwacji i obsługi maszyn na najwyższym poziomie, co wymaga zastosowania optymalnych środków smarnych. Jednak dla operatorów warsztatów maszynowych nie jest to takie proste.
Smarowanie odgrywa integralną rolę w zmniejszaniu tarcia między obracającymi się i ruchomymi elementami w zakładzie produkcyjnym. Rzeczywiście, w większości zastosowań to główne zadanie oleju, przyczyniające się do zwiększenia dostępności urządzeń, jakości części i czasu bezawaryjnej produkcji. Obrabiarki wymagają jednak zupełnie innego podejścia. Na przykład do smarowania prowadnic poziomych i pionowych samo zmniejszenie tarcia po prostu nie wystarczy. Wymagane są specjalnie zaprojektowane środki smarne, które pozwolą zapewnić płynny i kontrolowany ruch. Co ważne, kompatybilność oleju do prowadnic z innymi środkami smarnym w obrabiarce może mieć również znaczący wpływ na ogólną produktywność.