Program bezpłatnych analiz dla hutnictwa

Wspólnie z inżynierami ExxonMobil wprowadzamy program bezpłatnych analiz dla hutnictwa. Projekt ten jest realizowany w Polsce oraz w Rosji w ramach ścisłej współpracy hut z producentem środków smarnych Mobil i obejmuje analizę smarów stosowanych w hutach stali. Zgłoszenia na bezpłatne badania optymalizacyjne są przyjmowane na stronie internetowej www.smarujoptymalnie.pl

Bezpłatne analizy dla hutnictwa

Badanie pozwala określić konsystencję smaru, jego właściwości w zakresie wydzielania oleju oraz poziom zanieczyszczeń. Otrzymane wyniki pozwolą zarekomendować odpowiedni program optymalizacji okresów między przesmarowaniami. Priorytetem jest utrzymanie wysokiej skuteczności ochrony sprzętu i uniknięcie potencjalnych problemów.

Pomocne w tym będzie przeprowadzenie bezpłatnego badania w hutach z wykorzystaniem kontroli termograficznej.

Więcej na stronie SmarT Plus – bezpłatne analizy dla hutnictwa