Podatek akcyzowy dla środków smarnych

Akcyza

W nawiązaniu do gazetki promocyjnej więcej informacji na temat akcyzy od olejów silnikowych.

  • Ustawa o podatku akcyzowym od roku 2004 z późniejszymi zmianami nakłada obowiązek uiszczenia akcyzy na wszystkie oleje smarowe, za wyjątkiem produktów syntetycznych,  w wysokości 1180zł/1000L.
  • Jeśli ktoś obraca towarami bez akcyzy (świadomie lub nieświadomie) naraża się na sankcje, które przewiduje kodeks karno-skarbowy. Tego typu działanie  uznawane jest za przestępstwo i zagrożone jest kara pozbawienia wolności do lat 2 i karą grzywny do wysokości 720 stawek dziennych. Obie  te kary można stosować łącznie.  Oprócz sankcji ściśle karnych Urząd Skarbowy może przymusowo ściągnąć nasze podatkowe należności poprzez zajęcia kont bankowych, pensji bądź ruchomości.
  • Karane jest nabywanie, przechowywanie i przewóz towarów bez akcyzy.
  • Czas weryfikacji  podatku akcyzowego  to 5 lat wstecz.
  • Faktura VAT (nawet z informacją o zapłaconej akcyzie), nie jest dowodem, że została ona zapłacona. Jedynym dowodem jest Deklaracja AKC 4/4 ZH.

WNIOSEK                                                                                                                                                                      Aby uniknąć negatywnych dla siebie w skutkach Kontroli  Skarbowych, należy zwrócić uwagę, aby dostawca olejów  był sprawdzonym i pewnym partnerem biznesowym.