Nowy kierunek rozwoju z syntetycznymi środkami smarnymi

Ostatnie wydarzenia na świecie zwiększyły koszty i złożoność wielu konwencjonalnych praktyk
biznesowych. Na szczęście istnieją sposoby, aby firmy podlegające ogromnej presji zapewniły
sobie przewagę konkurencyjną.

Pandemia osłabiła światowy handel, a przemysł wytwórczy odczuwa pełną siłę tego efektu domina. Spowolniona działalność gospodarcza zmniejszyła popyt na dużą liczbę podzespołów przemysłowych, podczas gdy blokady i społeczne zdystansowanie spowodowały zawieszenie produkcji w zakładach. W rezultacie urządzenia produkcyjne mogły stać bezczynnie przez jakiś czas, a planowanie przeglądów konserwacyjnych nie było tak regularne jak wcześniej. Gdy skutki Covid-19 ustąpią, normalne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorstw powinny powrócić. Jednakże sytuacja rynkowa będzie wysoce konkurencyjna, a przedsiębiorstwa energicznie będą walczyć o swój udział w biznesie. Sukces będzie zależał od zdolności utrzymania konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów ogólnych i zwiększenie wydajności.
Rola inżynierów serwisowych jest teraz bardziej złożona niż kiedykolwiek – na szczęście dostępna jest pomoc. Zespół inżynierów ds. smarowania Mobil oraz SmarT Plus każdego dnia oferuje pomoc, prowadzi rozmowy z klientami, aby zrozumieć wyzwania branży. Nasi eksperci posiadają fachową wiedzę i doświadczenie, aby pomóc przedsiębiorstwom w bezpieczny i wydajny sposób osiągać zamierzone wyniki w jak najkrótszym czasie, być odpowiednio przygotowanym na nowe możliwości, kiedy się pojawią.

Przygotowanie do sukcesu

Nasza oferta rozwiązań smarowych zawiera szereg spostrzeżeń i środków zaradczych, które mogą pomóc zwiększyć  produktywność, obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo. Znaczącym elementem dla osiągnięciu tych celów są  przemysłowe oleje przekładniowe. To doskonała okazja do inwestowania w optymalne smarowanie. Najwyższej jakości syntetyczne oleje przekładniowe, takie jak oleje serii Mobil SHC 600, mogą odegrać istotną rolę w planowaniu prac serwisowych operatora odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, które zapewniają istotne korzyści w zakresie ochrony urządzeń. Ze względu na wyjątkową stabilność termiczną i oksydacyjną oleje serii Mobil SHC 600 odznaczają się sześciokrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu do produktów alternatywnych na bazie oleju mineralnego.  Może to znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów zakupu i ilość utylizacji oleju. Pakiet dodatków, które uzupełniają korzystnie właściwości olejów, zapewnia lepszą ochronę komponentów. Natomiast syntetyczne oleje bazowe mają niższe właściwości trakcji (lub tarcia wewnętrznego), co może przełożyć się na wyższą wydajność i niższe temperatury pracy.
Ta zdolność do obniżenia temperatury pracy w wysokoobciążonych przekładniach zębatych pozwala na oszczędność energii do 3,6%* lub prowadzi do zwiększenia mocy urządzenia w celu zwiększenia przepustowości mocy. Nawet w wysokich temperaturach oleje serii Mobil SHC 600 utrzymują stosunkowo wysoką lepkość i grubość filmu olejowego. Jednocześnie wykazują wyjątkową płynność w niskich temperaturach, w tym podczas rozruchu. I wreszcie, produkty te zapewniają długotrwałe zapobieganie rdzy i korozji, separację wody i uwalnianie powietrza. Pozwala to na ograniczenie prac konserwacyjnych w szerokim zakresie zastosowań przekładni przemysłowych. Korzyści te nie są teoretyczne – ich skuteczność została sprawdzona i udokumentowana w rzeczywistych zastosowaniach.

Syntetyczny olej przekładniowy w akcji

Mleczarnia, specjalizująca się w produkcji masła, zgłaszała przedwczesne zużycie w przekładniach swoich sześciu separatorów śmietany; okresy pomiędzy wymianami oleju następowały po około 900 godzinach, znacznie poniżej oczekiwań operatora. Współpracując z personelem utrzymania ruchu mleczarni, inżynierowie marki Mobil zaproponowali przejście na Mobil SHC 630. Jest to doskonałej jakości syntetyczny olej opracowany w celu zapewnienia ochrony przed utlenianiem, zużyciem i korozją wżerową (tzw. mikropittingiem). Przejście na nowy produkt spowodowało zmniejszenie czynności serwisowanych i wydłużenie okresy pomiędzy wymianami oleju do 4000 godzin, co łącznie przyniosło roczną oszczędność w wysokości 3500 EUR**.
Kolejnym przykładem jest papiernia specjalizująca się w produkcji tektury falistej, która miała problem w bardzo wysokimi temperaturami w przekładniach redukcyjnych tekturnic. Kontrola termograficzna wykazała temperaturę roboczą 96,5°C, która powodowała utlenianie środka smarnego. Inżynierowie Mobil zalecili zastosowanie syntetycznego oleju Mobil SHC 630, opracowanego specjalnie, aby zapewnić doskonałą trwałość oleju, odporność na utlenianie i wydłużoną żywotność oleju.
W wyniku przyjścia na Mobil SHC 630 udało się osiągnąć obniżenie temperatury redukcyjnej przekładni zębatej o 12°C, wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju nawet sześciokrotnie oraz znacznie zmniejszyć zużycie elementów przekładni i korozję wżerową. Zużycie energii również zostało zmniejszone w wyniku obniżenia współczynnika tarcia środka smarnego**.
Wszystkie powyższe korzyści mogą pomóc zwiększyć produktywność, bezpieczeństwo i wydajność urządzeń. Pozwoliło to na uzyskanie lepszegpo zabezpieczenia wyników finansowych pod względem przychodów, jak i zysków. Nie tylko przekładnie zębate mogą korzystać z syntetycznych olejów serii Mobil SHC 600. Olej ten doskonale sprawdza się w sprężarkach powietrza i łożyskach.
Co więcej, bezpieczeństwo, koszty energii i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju będą prawdopodobnie coraz bardziej rygorystyczne. W wielu wypadkach inżynierowie utrzymania ruchu będą zachęcani do podejmowania działań i inicjatyw mających na celu ich ciągłe doskonalenie. Oleje serii Mobil SHC 600 mogą przyczynić się do rozwoju wszystkich tych obszarów, zapewniając jednocześnie korzyści z wydajności, których firmy potrzebują teraz i w przyszłości.
Odkryj potencjalne ulepszenia swojej działalności produkcyjnej i spraw, aby Mobil SHC 600 był
częścią twoich planów konserwacji.

©2020 Exxon Mobil Corporation.
ExxonMobil i Mobil są używane wyłącznie dla wygody i mogą odnosić się do Exxon Mobil Corporation lub jednego z jej spółek zależnych Mobil. Użyte znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.
*Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do właściwości środka smarnego Mobil SHC™ 634 w porównaniu z Mobilgear™ 600 XP 460 o tej samej klasie lepkości w zastosowaniach obiegowych i przekładniowych. Zastosowana technologia pozwala na wzrost wydajność do 3,6% w porównaniu do produktu referencyjnego podczas testów w przekładni ślimakowej w kontrolowanych
warunkach. Poprawa wydajności zależy od warunków eksploatacji i zastosowania. Zawsze należy zapoznać się z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi sprzętu.
**Potwierdzenie osiągniętych korzyści opiera się na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od urządzenia, jego konserwacji, warunków eksploatacji i wcześniej stosowanych środków smarnych.