ExxonMobil – pierwsza firma petrochemiczna z bardzo ważną walidacją środowiskową

Zrównoważony rozwój to dziś gorący temat, który w coraz większym stopniu wpływa na nawyki zakupowe klientów. W efekcie zrozumienie i informowanie o inicjatywach środowiskowych stojących za produktami, które kupujemy i polecamy innym, nigdy wcześniej nie miało tak dużego znaczenia.
ExxonMobil – pierwsza firma petrochemiczna z bardzo ważną walidacją środowiskowąMiło nam poinformować, że ExxonMobil otrzymał srebrny certyfikat „Zero Waste to Landfill” (Zero odpadów Na Składowiskach), przyznany przez niezależną organizację UL. Tym samym ExxonMobil został pierwszą firmą petrochemiczną z takim wyróżnieniem.
„Zero Waste to Landfill” ma na celu wyróżnić firmy, które zarządzają odpadami w sposób przyjazny dla środowiska i innowacyjny. W ramach globalnej produkcji środków smarnych wdrożono wiele technik i strategii ograniczających wytwarzanie odpadów.

ExxonMobil dla środowiska

• Zidentyfikowano 14 rodzajów odpadów, które można całkowicie wyeliminować, ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.
• Ograniczono o ponad 90 procent przekazywanie odpadów z zakładów ExxonMobil do lokalnych składowisk.
• Ponad 50 000 ton produkowanych każdego roku odpadów jest kierowana do nowych, produktywnych zastosowań.
Otrzymana walidacja środowiskowa odzwierciedla zobowiązanie firmy ExxonMobil: Kupując oleje i smary Mobil, współpracujesz z partnerem, który podejmuje działania na rzecz ograniczania wpływu na środowisko.