13. Konferencja SmarT Plus

W dniach 16-18 października br. odbyła się 13. Konferencja SmarT Plus. Spotkanie zorganizowane przez naszą firmę odbyło się w Pałacu w Konarach w miejscowości Stopnica.

W tym roku hasło przewodnie to: Technologia ukierunkowana na efektywność eksploatacji. Podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o doświadczenie, wiedzę i badania.

Tematyka została skierowana do przedstawicieli branży przemysłowej głównie sektorów GEO, Primary Metal i General Manufacturing. Uczestnikami byli specjaliści i kierownicy utrzymania ruchu, działu produkcji, technolodzy – ludzie, których praca jest ściśle powiązana z polityką smarowniczą firmy.

Podczas Konferencji omówiono szereg kwestii związanych z przemysłem m.in.

  • co przyniesie przyszłość –  Przemysł 4.0
  • techniki stosowane podczas serwisu przemysłowego – boroskopia, analizy olejowe w ramach Mobil Serv
  • smary – ich mieszalność, dobór, eksploatacja
  • wysokie koszty tanich zakupów – optymalizacja produkcji kontra dział zakupów
  • olej hydrauliczne w eksploatacji
  • ISO 50001 – bezpieczeństwo energetyczne w zakładzie produkcyjnym

Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z doświadczeniami użytkowników środków smarnych Mobil w aspekcie ich stosowania i uzyskanych korzyści.

Niewątpliwie miłym doświadczeniem była wizyta w dużej kopalni eksploatacji kruszyw.

Czas wolny to wyzwanie dla uczestników pod względem wytrzymałości, umiejętności i wyobraźni oraz współpracy w grupie.

Osoby, które wystąpiły w roli prelegentów to przedstawiciele naszej firmy, a także ExxonMobil, audytorzy TUV oraz firmy stosujące środki Mobil – w ramach case study.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, zarówno prowadzącym jaki i słuchaczom. Mamy nadzieję, że wiedzę, informacje oraz wnioski wynikające z omawianych przypadków będzie można z powodzeniem wykorzystać w codziennych wyzwaniach zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia.