Jak olej Mobil 1 chroni silnik w wysokich i niskich temperaturach?

W bardzo niskich temperaturach, olej powinien być mniej lepki, aby możliwy był jego swobodny przepływ. W tych warunkach olej Mobil 1 faktycznie jest lepiej pompowalny, podczas gdy oleje mineralne mogą w takich temperaturach wykazywać znaczną lepkość. Chłodniejsze pory roku nakładają na stosowane w samochodach środki smarne dodatkowe wymagania.

Rozruch silnika w niskich temperaturach

Przy uruchamianiu silnika w niskiej temperaturze ważny jest stan techniczny samego silnika, jak i jego osprzętu (np. urządzeń zapłonu i rozruchu, układu zasilania). Jeśli wszystko jest sprawne, to o powodzeniu szybkiego uruchomienia zimnego silnika decyduje wyłącznie liczba obrotów, która zależy praktycznie od dwóch elementów: sprawności akumulatora i lepkości oleju silnikowego. Jak wcześniej wspominaliśmy, lepkość oleju podlega wahaniom. Przy spadku temperatury lepkość rośnie. Im bardziej lepki olej, tym większy opór, jaki stawia ruchomym częściom silnika. W rezultacie przy gęstym oleju silnikowym liczba obrotów silnika spada, co przysparza więcej problemów podczas próby jego uruchomienia. Początkowa prędkość, z jaką silnik powinien się obracać, to co najmniej 70–80 obrotów na minutę.

Wpływ lepkości na liczbę obrotów silnika

Zamieszczony wykres pokazuje wpływ lepkości na liczbę obrotów silnika podczas jego uruchamiania. Z wykresu wynika, że np. w temperaturze -30°C olej Mobil 1 0W40 pozwala na osiągnięcie 130 obr./min., olej SAE 10W około 80 obr./min., SAE 20 zaś 10 obr./min. Silnik musi być uruchamiany nawet na silnym mrozie, olej wypełnia swe zadania w każdych warunkach pogodowych. Jeżeli lepkość oleju jest zbyt wysoka, jego przepompowanie przez układ smarowania silnika trwa znacznie dłużej niż oleju o niższej klasie lepkości i również znacznie dłużej niż w temperaturach dodatnich.

Zagrożenia dla silnika przy zimnym rozruchu
Jak olej Mobil 1 chroni silnik w wysokich i niskich temperaturach?

Niedostateczne smarowanie może stać się przyczyną poważnych uszkodzeń, które nie są może dostrzegalne natychmiast. Jednak po pewnym czasie ujawniają się w postaci np. nadmiernego zużycia oleju silnikowego, niskiego ciśnienia sprężania i spadku mocy silnika. Zapewnienie łatwego rozruchu silnika w niskich temperaturach i zapewnienie mu efektywnego smarowania natychmiast po rozpoczęciu pracy wymaga odpowiedniej lepkości oleju silnikowego. Przy zastosowaniu olejów SAE 10W, SAE 10W30 i SAE 10W40 silnik może być, jeśli uwzględnić wyłącznie smarowanie, uruchomiony już w temperaturze -25°C. Najniższą temperaturą skutecznego rozruchu dla olejów SAE 20 jest temperatura -15°C, a SAE 30 około -5°C. Granicą stosowalności w pełni syntetycznego oleju Mobil 1 0W-40 jest -45°C. Temperatury uwzględniają +5°C doliczone do granicy pompowalności SAE.

Olej Mobil 1 podczas pracy w wysokich temperaturach

W bardzo wysokich temperaturach w których olej powinien być wystarczająco lepki, aby tworzyć warstwę na elementach silnika i zapobiegać tarciu metalu o metal. Olej Mobil 1 charakteryzuje się wysokim wskaźnikem lepkości i odpornością na wypychanie z miejsc tarcia między elementami metalowymi, dzięk utrzymywaniu poziomu lepkości. Olej Mobil 1 jest także bardziej odporny na utleniania w wysokich temperaturach, dzięki czemu gęstnieje mniej niż oleje mineralne.

Formulacja oleju Mobil 1 to połączenie wysokowydajnych olejów bazowych i zastrzeżonej kompozycji dodatków uszlachetniających. Pozwala to zapewnić większą stabilność przy bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach silnika.