Czy Mobil 1 jest wart swojej ceny?

To, że olej Mobil 1 do tanich nie należy, ta fakt. Ale czy Mobil 1 jest wart swojej ceny?

Mobil 1 jest trochę droższy niż inne oleje silnikowe po prostu dlatego, że jego produkcja kosztuje więcej. Koszt syntetycznego oleju bazowego nawet 4-krotnie przekracza koszt oleju bazowego mineralnego. Jego unikalny skład i doskonale właściwości są efektem szeroko zakrojonych i nieprzerwanych inwestycji w badania i rozwój. Dlatego można powiedzieć, że wart jest swojej ceny.