Wpływ oleju Mobil Delvac 1 LE 5W30 na obniżenie zużycia paliwa

Zmiany wprowadzane w przepisach dotyczących emisji dla samochodów ciężarowych są źródłem niestabilnej sytuacji w branży. Dlatego też zagwarantowanie odpowiednich wyników finansowych floty jest dla właścicieli jeszcze ważniejsze. W związku z coraz większą koncentracją na całkowitych kosztach posiadania użytkownicy zwracają większą uwagę na rzeczywiste przykłady oszczędności. Można to osiągnąć również dzięki zastosowaniu środków smarnych wysokiej jakości.

Jakie nowe dowody osiągniętych korzyści są teraz dostępne?

Le transports internationaux Joulie & Groupe, Francja

W ramach modernizacji metod pracy francuska firma transportowa i logistyczna zrezygnowała z oleju silnikowego SAE 10W40 na rzecz Mobil Delvac 1 LE 5W30.

Dzięki nowemu olejowi silnikowemu średnia oszczędność paliwa wyniosła 3,2%, co daje około 6221 euro rocznie.*

Wiodąca firma spedycyjna, Niemcy

Europejskie oddziały niemieckiej firmy transportowej zmieniły olej klasy lepkości SAE 5W30 na Mobil Delvac 1 LE 5W30, co pozwoliło osiągnąć oszczędności rzędu 260 000 euro przy flocie liczącej 210 pojazdów.*

*Niniejszy dowód osiągniętych korzyści bazuje na doświadczeniach jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od stosowanego typu sprzętu oraz jego eksploatacji, warunków i środowiska, a także środków smarnych stosowanych wcześniej.